Topíte ve svém rodinném domě starým neekologickým kotlem na tuhá paliva?

Připravujete jeho výměnu a nutnou rekonstrukci topného systému?

Kotlíkové dotace

Pomůžeme vám čerpat kotlíkové dotace poskytované jednotlivými Kraji ČR a MŽP z prostředků OPŽP 2014 – 2020 na pořízení nového zdroje vytápění

Základní informace

  • podpora je určena pouze pro rodinné domy převážně vytápěné kotlem na pevná paliva
  • podpora je určena pouze pro fyzické osoby na výměnu zdroje tepla, ale i na ostatní náklady související s uvedením nového kotle do provozu, např. i na vyvložkování komínu apod.
  • výše podpory na jeden projekt je 70 – 85 % (podle typu pořizovaného zdroje a lokality realizace) ze způsobilých nákladů ve výši maximálně 150.000,-Kč, tj. max. 127.500,- Kč. Vaše spoluúčast na výměnu zdroje tepla je tak pouhých 30 – 15 %nákladů
  • podpora se vztahuje pouze na výměnu za zdroje tepla specifikované v programovém dokumentu OPŽP 2014-2020, tj. na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN), kotle na pevná paliva (na uhlí, biomasu nebo kombinované), kondenzační kotle na zemní plyn případně tepelná čerpadla

VYUŽIJTE JIŽ TEĎ JEDINEČNOU ŠANCI!

Důležité upozornění! Od roku 2022 nebudou moci být provozovány v ČR kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Domácnosti budou mít povinnost prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5. V případě nevyhovujícího stavu bude majitel nemovitosti pokutován!

Termogas logo

Pokud chcete i Vy úspěšně zrealizovat svoji zakázku s využitím nabízených dotací, obraťte se na spolupracující firmu

TERMOSOLAR

E-mailjosef.cech@termosolar.cz
Webwww.termosolar.cz
Tel: 568 440 438

Adresa: nám. Míru 23, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou

Provozní doba: 7.00-16.30, So 8.00-11.00